Pravidlá súťaže

Dovoľujeme si všetkým tenisovým priaznivcom predstaviť vyzývaciu súťaž, ktorá sa bude odohrávať počas celej letnej sezóny od 21.4.2019.

(Organizátor súťaže má právo rozhodnúť o skrátení, alebo predĺžení trvania súťaže. V prípade takéhoto rozhodnutia organizátor oznámi túto skutočnosť zaregistrovaným hráčom.)

Aktuálne poradie hráčov bude zverejnené na webovej stránke www.kurty-topolcany.sk v sekcii ToTAL a taktiež na nástenke na tenisových kurtoch.

 

I. Výzva

           Hráč môže vyzvať ľubovoľného vyššie umiestneného súpera. Výzvať hráča umiestneného v tabuľke nižšie je možné maximálne 5 krát v prebiehajúcej sezóne. Hráči, ktorí sa nachádzajú na prvých 8 pozíciach tabuľky, sa môžu medzi sebou vyzývať navzájom.
Hráč vyzve súpera a po vzájomnej dohode termínu, tento oznámia organizátorovi súťaže. Organizátor súťaže výzvu zdokumentuje. Zápas je nutné odohrať najneskôr do 7 dní od oznámenia organizátorovi súťaže. Dohodnutý termín zápasu je pre oboch hráčov záväzný.


II. Odohratie zápasu

           Každý zápas v tejto súťaži sa hrá na dva vyhraté sety, pričom za stavu 6:6 v každom sete rozhoduje tie-break. Doba trvania zápasu je odporúčaná 2 hod., ak sa zápas v tejto dobe odohrať nestihne a predĺženie z objektívnych dôvodov nie je možné, sú hráči povinní dohrať zápas v čo najskoršom možnom termíne. V prípade neúmerného predlžovania dohrávky zápasu si organizátor súťaže vyhradzuje právo takúto výzvu anulovať. Lopty na každý zápas zabezpečuje vyzývateľ alebo vyzvaný hráč a po obojstrannej dohode druhu tlakovanej súťažnej lopty odohrajú zápas.

Výzvy je možné hrať v čase:

pondelok až piatok v čase od 8.00 do 18.00 hod.
sobota a nedeľa v čase od 8.00 do 21.00 hod.

Po skončení zápasu hráči nahlásia organizátorovi súťaže výsledok zápasu. Úpravu rebríčka hráčov vykonáva organizátor súťaže. V prípade výhry získava hráč 2 body do celkovej tabuľky ligy. Porazený hráč môže súpera vyzvať k odvetnému zápasu najskôr po 7 dňoch od ich vzájomného zápasu. V prípade že sa hráč na dohodnutý zápas nedostaví do 15 min. od plánovaného začiatku zápasu, považuje sa zápas z jeho strany za prehraný.


III. Vstup  hráčov do súťaže

             Každý hráč, ktorý má záujem o vstup do súťaže ToTAL, musí vyplniť registračný formulár buď na webstránke, aelbo osobne na tenisových kurtoch. Vyplnením a odovzdaním registračného formulára, nevzniká automaticky nárok na zaradenie do súťaže. Zaradenie do súťaže je čisto na rozhodnutí organizátora súťaže. Vstup do súťaže pre všetkých hráčov je spoplatnený, pričom všetky poplatky spojené so súťažou sa použijú na účely turnaja. Výška poplatku pre sezónu 2014 je stanovená na 15 EUR.


IV. Vylúčenie hráčov zo súťaže

             Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť a opätovne neprijať hráča, ktorý sa prejavuje ako konfliktný, správa sa nešportovo, odmieta rešpektovať platné pravidlá tenisu, alebo hrubým spôsobom porušuje kódex. Záväzný výklad týchto pravidiel vykonáva organizátor súťaže, ktorý s konečnou platnosťou rozhoduje aj prípadné spory v súvislosti s touto súťažou.


V. Ukončenie súťaže

Súťaž bude ukončená turnajom "MASTERS" medzi 12 najvyššie umiestnenými hráčmi (podľa predpokladu koncom septembra - podľa počasia). O presnom dátume konania turnaja budú hráči dostatočne vopred informovaní organizátorom súťaže. V prípade nemožnosti zúčastniť sa turnaja niektorým z 12 najvyššie umiestnených hráčov, bude tento nahradený ďalším hráčom v poradí (poradie č.9).

POZOR!
Pre účasť v turnaji medzi 12 najvyššie umiestnenými hráčmi je potrebné mať odohraných minimálne 20 turnajových zápasov.
Ak nie je táto podmienka splnená, hráč stráca právo hrať v turnaji "MASTERS" aj napriek tomu, že sa umiestnil do 12.miesta.

O ďalších pravidlách turnaja budú hráči informovaní v deň konania turnaja.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v pravidlách v prípade nepriaznivého počasia a iných nepredvídateľných situácií.

TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR

Každoročne organizujeme tunaj
o putovný pohár.
Viac info na tenisových kurtoch.

PRENÁJOM REKLAMNEJ PLOCHY

Máme k dispozícii cca 200 mreklamnej plochy.

VYPLETANIE RAKIET

Objednávky a požiadavky na
tel. čísle 0908 799 312 a
na
tenisových kurtoch

Partneri

Farenby                       
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.